Ödeme sitesi üzerinden Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi üye aidatı ve bağış ödemeleri yapılabilmektedir.

Yeni Üyelik Ödemesi: Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenmiş yeni üyelik giriş ödentisinin yapılabileceği bölümdür. 

Aidat Ödemesi: Üyelerimizin, Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenmiş yıllık aidat ödemesi ile önceki dönemlere ait geçmiş aidat borçlarını görerek ödeyebilecekleri bölümdür.

Bağış: Destek olmak isteyen kişi yada kurumların kendi belirledikleri tutarı yazarak makbuz karşılığında bağış ödemelerini yapabilecekleri bölümdür.

Tutar Girişi
Lütfen bir miktar giriniz.
Seçiminiz
Kredi Kartı Bilgileri

Yasal Uyarı

Türkiye Bilişim Derneği (“TBD") olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu Üyeliksiz Çevrimiçi Ödeme Sistemi aracılığıyla siz üyelerimizden ve gönüllülerimizden topladığımız ad, soyad, T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, telefon numarası ve ikametgah/posta adresi bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

Detaylı bilgi için, TBD Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni’ne ve TBD Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Gönüllü Aydınlatma Metni’ne bu adrestenulaşabilir ve KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Türkiye Bilişim Derneği İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak gönderebilirsiniz.